Dissabte 24.02.2018
Contact

Opinions

Jordi
Galí Cabana
Jordi Galí Cabana

Suport per omissió

És ben sabut que el silenci, en política, segueix essent una estratègia activa.