Dimecres 13.12.2017
Contact

Opinions

Marta
Royo
Marta Royo

Fruita, també de marca

Buscar l’autenticitat del producte i de la marca que tracta bé els seus clients oferint qualitat, comunicar amb honestedat, actuar amb integritat, ser genuïna i real.

Jordi
Aragonès
Jordi Aragonès

El pecat i la bellesa

El misteri genera bellesa, la distància fa les coses atractives; l’elitisme torna les coses exquisides. 

Jordi
Sales
Jordi Sales

El botxinisme del PP

"Jo seré tant victimista com vostè vulgui, però vostè enretiri el peu". Ell està trepitjant i acusar a qui es trepitja de victimisme és un cas de molta barra.