Divendres 20.04.2018
Contact

Llibres

Marina
Porras
Marina Porras

Gràcies a the fairy

veure Maragall més persona que personatge, despreocupat de la forma i abocat a un sentiment que va des de la cursileria més absoluta a l'erotisme en versió teenager

Joan
Safont
Joan Safont

Bon retrat amb autora al mig

Lluny de ser una biografia a l’ús d’un personatge de qui tothom (propis i aliens) creuen saber-ho tot sense que mai ens ho hagin explicat, és la impressió d’un polític clau i de l’ésser que hi ha ...