Dimarts 19.09.2017
Contact

Tribuna

Tribuna
Tribuna

Valor i continuïtat

Per Antoni Perarnau, regidor d'UDC a l'Ajuntament de Terrassa i professor de filosofia