Dissabte 21.07.2018
Contact

Articles de Joan Lluís Pérez-Francesch

Joan Lluís  Pérez-Francesch

Professor de dret constitucional. Dirigeix un grup de recerca sobre llibertat, seguretat i transformacions de l'estat. Es considera un humanista, un "especialista en coses generals", un nacionalista català i un catòlic cultural.

Bon Nadal!

La vida és un cicle, que es repeteix any rere any, com ho mostra el calendari, que ens recorda periòdicament les mateixes coses

No hi ha justícia?

La llibertat de molts ciutadans i el sentit de justícia es troben conculcats per una concepció totalitaria de la constitució i el dret

És important la veritat!

Un país que es conforma amb mitges veritats és un país, al meu parer, instal·lat en la confusió i per tant abocat a la decadència i fins i tot a la indecència. 

La societat del lleure

Malgrat les àmplies ofertes de lleure que tenim, com ha dit el sociòleg John Tribe, “no semblem una societat descansada”.