Un equip d’acreditats investigadors de la Universitat de Svalbarðsstrandarhreppur ha trobat mostres d’escriptura en excrements fossilitzats de Velociraptor mongoliensis que confirmarien la hipòtesi que mai ningú ha parlat el castellà Catalunya. Segons aquests investigadors, en l’actualitat es parlen, encara, algunes modalitats lingüístiques de la Llengua Oficial Catalana que no és el Català (LOCqneeC). És una modalitat lingüística que prové del pangeatalà. Era l’idioma emprat pels habitants de Catalunya i les Columbretes en l’època de Pangea, la massa continental indiferenciada prèvia a la divisió en continents com a conseqüència del desplaçament de les plaques tectòniques.

Atès que està demostrat per evidències incontrovertibles que Espanya en aquella època ja existia -les plaques continentals es van separar perquè encara no hi havia Constitució- i tenint en compte que Catalunya n’ha format part des de l’inici dels temps, els investigadors de la Universitat de Svalbarðsstrandarhreppur arriben a la conclusió que la modalitat lingüística esmentada és una variant d’aquesta llengua, el pangeatalà, que hauria esta el primer idioma parlat en terres de Catalunya. L’altra llengua oficial segons l’Estatut d’Autonomia que no és la LOCqneeC, fou duta al nostre territori per gitanos de Perpinyà, com tothom coneix, i es fa servir només perquè ningú no t’entengui. Atesa la natura dels habitants del territori, partidaris de no posar-se mai d’acord en res, el català va tenir una ràpida expansió i en el cas de molts parlants va substituir el pangeatalà.

El castellà, parlat actualment a la resta d’Espanya i del món (i en una part considerable de l’univers interestel·lar), en canvi, és un idioma de la família del berber que els conqueridors musulmans van dur a la península. És per aquest motiu que els primers textos escrits en castellà –a part de la Constitució espanyola, que és d’origen diví— han estat trobats a Ceuta, Melilla i Perejil, inscrits en paper de fumar.

Assabentat el govern de la Generalitat d’aquesta descoberta, ha decidit crear la Reial Acadèmia de la LOCqneeC. L’Acadèmia s’encarregarà de dotar aquesta modalitat lingüística d’una gramàtica i una ortografia que coincideixin exactament amb les del català, ja que és l’únic idioma del món que s’escriu tal com es parla. Això eliminarà les dificultats que tenen els alumnes catalans per aprendre ambdues llengües (a veure si així d’un coi de vegada sortim de la cua de l’informe PISA). Les modalitats s’ensenyaran a l’escola en horari extraescolar i de forma voluntària, si no és que un cosí segon per part d’àvia paterna resident als Monegros d’un alumne demana que vol que el nen estudiï en LOCqneeC. Aleshores, també es faran en aquesta llengua les assignatures de formació física i meditació en silenci. En els cursos d’infantil s’hi podrà afegir l’hora de la becaina.

Les úniques veus dissidents han estat les dels senyors Cañas, Jiménez Losantos i Pedro J., que asseguren que els excrements sobre els quals s’han trobat les inscripcions no corresponen a un velociraptor, sinó a un porc ibèric de pota negra criat amb glans d’alzinar extremeny, com es pot observar en les restes. Els descobridors dels textos al·leguen que no es tracta de glans d’alzinar, sinó de cireres d’arboç, un purgant molt poderós que els velociraptors ingerien per fer millor la digestió després d’engolir tota una calçotada.

Hem reservat per al final de l’article la transcripció del text més antic. En primer lloc el trobaran escrit amb els caràcters originals, i després amb els símbols de l’alfabet fonètic internacional, perquè el puguin entendre:

OQ???ŒÒÖØÔ?ΘΦθ??ψ

[…nonufarãcastejã…]