Avís Legal

El present avís i informació legal regula l’ús del servei dels portals d’Internet sota els següents noms de domini: www.elmati.cat

L’associació El Matí és el titular de quants noms comercials existeixi coincidents amb els noms de domini amunt referenciats.

El propietari del web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web o en la configuració i presentació del mateix.

Per l’accés a aquest web, incloses totes les seves pàgines, s’accepta que l’ associació El Matí no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés o ús de la informació d’aquest web o per l’accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web. Tampoc serà responsable i l’usuari ho accepta dels errors o problemes informàtics causats per virus, cucs, programari maliciós o altres atacs d’enginyeria social (phising, pharming, troians, etc.) que tercers puguin haver ubicat maliciosament en els nostres servidors, durant el marge de temps fins que es aconsegueixin posar en marxa les mesures de protecció reactiva de què disposa l’entitat. Si l’usuari s’adona d’errors en el funcionament o de comportaments estranys del lloc, pot dirigir un correu a l’adreça .

Condicions d’ús del Portal

Els continguts i informacions que es subministren a través del web de EL MATI DIGITAL www.elmati.cat o www.elmatidigital.cat compleixen amb la legislació vigent i són propietat de l’ Associació El Matí, o adquirits o explotats amb títols legítims.

El titular del lloc web pot oferir a través del web serveis que podran trobar sotmeses a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per EL MATI DIGITAL en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al Portal. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar el Portal, ja que pot patir modificacions.

L’usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, la política de privacitat, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il. lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, continguts, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present web.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, controls o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del web o de tercers.

L’usuari declara conèixer i ACCEPTAR COMPLIR el present Avís legal i Política de Privacitat. En cas contrari, l’usuari ha d’abandonar el lloc web en aquest moment.

L’activitat no està subjecta a cap règim d’autorització administrativa prèvia, i actua amb un codi de conducta propi, d’acord a la bona fe, el costum i la legislació civil i administrativa d’aplicació.

Publicitat

El lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis i consentiments que en cada cas puguin ser d’aplicació. El titular del Web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Tampoc no serà responsable de danys a la sensibilitat que el material publicitari o altre material pugui causar als usuaris o visitants del web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts, inclosos amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen a la web pertanyen al seu emissor. En aquest sentit ni El Matí Digital ni l’associació El Matí es fa responsable del contingut dels articles publicats ni té perquè compartir-ne necessariament l’opinió expressada, tot i que en tota reproducció i cita dels articles publicats caldrà citar la font i referència al lloc web El Matí Digital on s’ha publicat.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei

Totes les fotografies que consten en el lloc web han d’estar obtingudes amb el respectiu consentiment, per la qual cosa el titular del lloc web no es responsabilitza de l’ús o destí que se’ls pugui donar.

Les fotografies que continguin imatges personals no seran modificades o manipulades per tal de canviar la seva imatge original sense consentiment de d’interessat. No podran utilitzar-se per danyar la imatge del seu titular o de tercers. Qualsevol ús en aquest sentit, sigui o no realitzat per un interessat, queda prohibit. El titular del lloc web s’eximeixi de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

El titular del Web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari o visitant sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts en la mateixa.

Tots els drets reservats. L’usuari o visitant reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular del web o del titular dels mateixos i queda prohibit.

Responsabilitat per l’ús del Lloc Web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web o dels seus continguts, quedant el titular del Web, els seus socis, proveïdors, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

El titular del Web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el web, no obstant, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web.

L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l’usuari del web, dels seus continguts o serveis posats a la seva disposició. En el seu cas, l’usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular de la Web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

Responsabilitat per el funcionament del Lloc Web

El titular del lloc web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.

Així mateix, el titular del lloc web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del web.

El titular del Web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per Enllaços o Links

El titular del Web està exempt de qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels Llinks que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret o de publicitat.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través del Portal

Sense perjudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament al titular de la Web al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin. El titular del Web incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l’agència Espanyola de Protecció de Dades i tractades conforme a la legislació vigent.

L’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al domicili indicat en l’apartat “Política de Privacitat” d’aquest web.

Modificacions de les condicions d’ús

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Web, pel que haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

Resolució de conflictes i jurisdicció competent

L’associació El Matí i El Matí Digital tenen la seu territorial a la ciutat de Barcelona i per tant són els Jutjats d’aquesta capital els competents per resoldre qualsevol controvèrsia derivada de l’aplicació d’aquest avís, eventualment adreçada a aquestes entitats.