“No només és cert que la humilitat és una cosa molt més assenyada i vigorosa que l’orgull. La vanitat és social, és gairebé com una mena de companyonia; l’orgull és solitari i incivil. La vanitat és activa; desitja l’aplaudiment de multituds infinites; l’orgull és passiu, desitja només l’aplaudiment d’una persona, i ja el té.”