No diguis: “No hi ha doctrina veritable, perquè tota doctrina creu que és veritable i que les altres no ho són.” La diversitat demostra que la majoria dels punts de vista són equivocats, no tots… Crec -només basant-me en autoritats- que el món és rodó. Que hi pugui haver tribus que creguin que és triangular o oblong no altera el fet que és, certament, d’alguna manera i, per tant, de cap altra. Per això repeteixo: no diguis que la varietat de doctrines t’impedeix acceptar-ne una. No és una observació intel·ligent”.

(Daily News)