El món demana a l’home que (com diuen els llibres sobre l’èxit) doni el millor de si mateix. Però,el millor de si mateix” és una part molt petita d’un home! El seu segon i el seu tercer millorssón freqüentment molt millors. Si ell és el primer violí ha de tocar com si d’això depengués la seva vida; no pot recordar que és un bon quart cornamusa, o un bon cinquè tac  de billar, un floret, una estilogràfica, un jugador de whist , una escopeta i una imatge de Déu.”