“Una afició no és un simple esbarjo. No és només un descans momentani, necessari per reprendre el treball, i en aquest sentit cal distingir-la del que s’anomena esport … Les aficions tenen un caràcter que va paral·lel amb l’esforç pràctic professional, i no són només una reacció contra ell. No es tracta de fer exercici; es tracta de treballar. No es tracta només d’exercitar el cos en lloc de la ment, cosa molt bona, però reconeguda ja per tots; es tracta d’exercitar la resta de la ment, cosa abandonada en els nostres dies.”