Permeti’m unes consideracions sobre la relació entre el sistema educatiu i el capital humà i social. És obvi que el sistema educatiu, o l’educació en general, té un fort impacte en el capital humà d’una societat. Afecta la qualitat humana en el sentit de proporcionar a les persones instruments per desenvolupar-se en la societat i contribuir-hi amb actius de valor indubtable, que afecten allò que s’ha anomenat capital social. Al mateix temps, hem de recordar que la formació dels membres d’una societat trasllada a aquesta valors i actituds, en un tot en què la persona i la comunitat són dues parts de la mateixa realitat.

Una major preparació de les persones impactarà en una major capacitat de la societat per tractar mitjançant les seves estructures amenaces o pretensions de manipulació. De fet, les grans preocupacions del món actual com el terrorisme global o el populisme tenen molt a veure amb la qualitat humana i social del país. Evidentment, no tot depèn del sistema educatiu, formal o informal, ja que una societat en què la persona es mou amb el suport d’estructures com la família, el treball, els grups de tot tipus, sens dubte hom acull la persona, i la dimensiona, li dona sentit. Fins i tot en la societat oberta. Ara bé, a l’anomenada societat líquida es pot considerar que hom ha abandonat la persona, indefensa, desorientada i, finalment, ha acabat per anorrear-la, despersonalitzant-la, massificant-la i deixant-la sense atributs.

Avui les persones estan més condicionades pels mitjans de comunicació, les xarxes socials, les bandes, els àmbits informals, que no pas pel propi sistema educatiu institucional. Però tota l’educació, formal i informal, constitueix un mecanisme que s’ha de tractar en el seu conjunt. És bo avançar en un joc d’enriquiment de complementarietats i no incompatibilitats perilloses. No s’ha d’oblidar que vivim en una societat globalitzada i interconnectada i allò que passa en llocs distants ens pot afectar a casa nostra. Però tothom necessita un coixí que li permeti dosificar l’impacte de tantes informacions i fets que s’esdevenen. Cada cop em sembla més clar que necessitem un país, amb estructures sòlides.