L’educació està en un procés de canvi constant i no sols parle de la part legislativa. Segons canvia el govern de signe polític tenim una nova llei d’educació en la que les assignatures canvien de currículum i continguts, filosofia perd la importància que té per donar pas a religió i les llengües estrangeres van conquerint instituts. 

Tot això mentres a les escoles estem canviant la manera de fer classe. Fins ara, a l’educació infantil es treballava per projectes on els xiquets i les xiquetes… Després, en l’ESO i Batxillerat la cosa canviava per convertir-se en classes magistrals, deures infinits i zero pensament crític. “Deu hores al dia, un temps que era or” com diu Zoo, el problema es que la cançó està ambientada als anys 80 i estem en 2019. 

I en cicles formatius depenia del cicle. És evident que ‘electricitat i electrònica’ o  ‘imatge personal’ hi ha classes pràctiques amb projectes que desenvolupen diversos mòduls. Però en altres cicles com ‘administració i finances’,  ‘comerç internacional’ o ‘transport i logística’ la cosa és més complicada. 

Ara, estem en ple canvi. Tant en l’ESO/Batxillerat com en cicles. I en cicles formatius ens fixem en el model basc. Com ho fa Europa.

A grans trets podem vore com les aules han desaparegut. Es van tombar les parets i es va crear un espai comú per tot l’alumnat del cicle i professorat. Durant les primeres setmanes es divideixen, segons les característiques de l’alumnat, en grups que realitzaran un projecte al llarg d’aquestos dos anys. Aquest projecte esta constituït per diversos reptes en els que tots els integrants del grup realitzen totes les activitats incloses als resultats d’aprenentatge que conté el currículum del cicle formatiu. 

El professorat està pendent de l’evolució de l’alumnat, de vore com treballen i com ho fan en equip. Alhora que desenvolupa aquells conceptes que necessiten ser explicats en un primer moment o reexplicats al finalitzar el repte perquè no han quedat clars. Per posar un exemple, en el grau mitja de gestió administrativa no caldrà explicar les aplicacions informàtiques de word/excel però si farà falta una explicació prèvia de tècnica comptable. 

A Catalunya l’educació per projectes està guanyant terreny i segueix les petjades del model basc. Al País Valencià estan a anys llum d’aquesta idea, hi ha professors i professores amb bones idees que desenvolupen a la seua aula però res a vore amb la resta del professorat i encara menys de tot l’institut. 

Evidentment, aquest projecte educatiu no es desenvolupa en un tres i no res. El professorat ens hem de formar per canviar la nostra manera de fer les classes, l’alumnat ha d’adaptar-se a aquesta nova manera d’estudiar i treballar i el conjunt educatiu ha de saber que necessitem temps per provar, equivocar-nos i millorar any rere any aquesta nova manera de fer. 

Però ho aconseguirem entre totes.