Aquí no hi són totes. Però amb elles vull recordar-les totes, en motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona el 8 de març de 2018.

En el nostre món científic no hi manquen noms de dones il·lustres. Una de les més antigues de qui tenim notícia fou Beatriu de Pinós-Milany (1433-1485). Protectora del lul·lisme, llegà els seus béns per instaurar una càtedra d’art lul·liana que fou l’origen de l’Estudi General Lul·lià de Mallorca. Juliana Morell (1594-1653) fou una gran humanista, doctora en ciències i lletres, conreà la física, la metafísica i els drets civil i canònic. Més modernament, Rosa Sensat i Vilà (1873-1961) és ben coneguda per la seva important tasca de renovació pedagògica a Catalunya. Àngels Cardona i Florit (1940-1991), biòloga vegetal i especialista en citotaxonomia, fou pionera a la Península Ibèrica en cariosistemàtica vegetal i va dedicar grans treballs a l’estudi dels endemismes insulars, especialment de les Balears. De les Illes, concretament de Menorca, fou la doctora en ciències Margalida Comas Camps (1892-1972), professora de biologia infantil, gran pedagoga, especialista en didàctica de les ciències i autora de nou llibres i nombrosos treballs sobre les seves especialitats.

Entre les que encara podem comptar entre nosaltres hi destaquem Josefina Castellví (1935), oceanògrafa i biòloga marina, directora de la missió científica espanyola a l’Antàrtida en diferents expedicions. La doctora Anna Veiga està reconeguda mundialment com una de les grans especialistes en reproducció assistida. Dins aquesta petita mostra d’un univers molt més gran, acabo fent referència a l’amiga Alícia Casals, doctora enginyera industrial, professora de l’Institut d’Automàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, una gran especialista en biotecnologia, gran patriota catalana i feminista.

Gràcies a les que ho van ser i, a les que ho són: endavant!!!