Ni el blau ni el vermell.  Ara tots els colors són

l’hora precisa on l’amor silenciós s’esmuny,

on el crit que ofega les paraules empeny

dotze hores, dotze vides; mitjanit que fon

l’esguard traïdor, l’expòsit covard del matí,

la llum frenètica i clara del teu destí.

 

Camí de Dos Rius, passes ponts i senectuts,

i enfiles, aigua lenta del delta, el teu curs.