Els orígens de la democràcia participativa electrònica està a Barcelona, ara fa uns quants anys, concretament al 2016. La creació de la plataforma Decidim va suposar un abans i un després a la ciutat comtal, i també a tots aquells ens  tant públics com privats que utilitzen aquest canal per prendre decisions que afecten al col·lectiu. Segurament sense la creació de Decidim, la democràcia participativa no hauria avançat a la situació actual.

Quins motius justifiquen que Barcelona hagi tancat al 2023 amb èxit?

En primer lloc, les experiències participatives que va acumulant des del 2016. En aquests 8 anys, tal i com reflexa la plataforma Decidim Barcelona, s’han realitzat un total de 106 processos participatius, s’han creat 12 òrgans de participació i 17 iniciatives ciutadanes. Aquestes dades demostren que la democràcia participativa ha calat entre els barcelonins i les barcelonines i, tot sembla indicar que seguirà creixent batent records històrics.

En segon, la celebració del Decidim Fest. Des del 2016 cada any es celebren unes trobades sobre la plataforma Decidim amb l’objectiu de millorar la qualitat d’aquest espai i contribuir a augmentar la intel·ligència col·lectiva. Els primers anys, del 2016 al 2018, eren unes jornades de dos dies amb menys incidència, i, a partir del 2019 és un festival de tres dies on any darrera any la implicació d’ens públics, consultores i món acadèmic és major. Aquest 2023 el tema central ha estat la IA aplicat a la governança democràtica i ha reunit a experts de tot el món amb un gran èxit.

En tercer lloc, el passat mes de setembre Barcelona es va convertir en la primera Capital Europa de la Democràcia, i ho serà fins l’octubre del 2024. The Innovation in Politics Institut va ser qui ho va dictaminar. Aquest reconeixement internacional, està portant a la ciutat comtal a organitzar una sèrie d’experiències ciutadanes amb l’objectiu d’incrementar la innovació democràtica i la participació, des de diferents perspectives. I, també està portant a que Barcelona es situï al centre de les polítiques públiques participatives arreu del món. Dit amb altres paraules, tant els ens públics com privats “miren” a Barcelona com la ciutat de referència a seguir.

Sense cap mena de dubte, el 2023 va ser l’any de Barcelona. Tot el món ha reconegut les pràctiques participatives que ha fet l’ajuntament de la capital catalana. Dels tres motius que justifiquen l’èxit de la democràcia participativa a la ciutat comtal el més important és l’atorgament de ser la primera Capital Europea de la Democràcia. Un títol que durarà un any i, que segurament servirà per reforçar la participació ciutadana en la durada de la capitalitat i, s’espera que duri en els pròxims anys. És important que les experiències de democràcia participativa no es facin solament en un període concret sinó que es mantinguin amb el temps, amb l’objectiu de reforçar l’apoderament de la ciutadania i crear, augmentar i mantenir la cultura de la participació.