Les lletres hebrees tenen un significat numèric.L’aleph (?) té un equivalència amb l’1, la bet (?) amb el 2 i així anar fent.La interpretació mística d’aquests números forma part de la Càbala.

La Torà, el llibre del monoteisme per excel·lència hauria de començar per l’1, oi? Tindria un sentit cabalístic ple: el llibre del Déu 1 comença per la a/1/? , però no; la Torà comença amb la paraula bereshit (??????) que, curiosament comença amb la lletra de valor 2, la b/?.


Quin és, doncs, el sentit cabalístic? Suposo que una perfectament vàlida és que l’home no és bo o dolent per naturalesa, que no és Hobbes o Rousseau, que tots som Caín i Abel. L’home escull, tenim davant nostre dos camins i, a més, poseïm la llibertat per triar qualsevol dels dos camins sota la nostra responsabilitat.