La llei D’Hondt és el procediment matemàtic que s’utilitza per distribuir els escons entre les candidatures a partir dels vots.

EXEMPLE: municipi amb 9 regidors a repartir i 10 candidatures, i en el qual s’han emès 1.400 vots vàlids, distribuïts de la manera següent:

Distribució de vots entre 10 partits i vots en blanc
Partit A Partit B Partit C Partit D Partit E Partit F Partit G Partit H Partit I Partit J Vots en blanc
Vots 447 277 192 170 96 82 64 37 21 8 6

La barrera legal del 5% dels vots vàlids és 70; per tant, en el repartiment d’escons no es tindran en compte els partits G, H, I i J.

En els vots obtinguts pels altres 6 partits s’aplica la llei D’Hondt, calculant els resultats de dividir el nombre de vots obtinguts per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, que són el nombre de regidors a escollir.

Fent-ho obtenim els quocients següents:

Quocients després d’aplicar la llei D’Hondt
Vots/1 vots/2 Vots/3 Vots/4 Vots/5 Vots/6 Vots/7 Vots/8 Vots/9
Partit A 447 223,5 149 111,75 89,4 74,5 63,68 55,88 49,67
Partit B 277 138,5 92,33 69,25 55,4 46,17 39,57 34,63 30,78
Partit C 192 96 64 48 38,4 32 27,43 24 21,33
Partit D 170 85 56,67 42,5 34 28,33 24,29 21,25 18,89
Partit E 96 48 32 24 19,2 16 13,71 12 10,67
Partit F 82 41 27,33 20,5 16,4 13,67 11,71 10,25 9,11

El repartiment quedaria de la manera següent:

  • El primer escó correspon al partit A, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 1 (447), que és la més alta.
  • El segon escó, al partit B, també per la xifra dels seus vots dividida per 1 (277), perquè és la xifra més alta després de l’anterior.
  • El tercer escó correspon un altre cop al partit A, que, amb la xifra dels vots obtinguts dividida per 2 (223,5), presenta la tercera xifra més alta.
  • El quart escó, al partit C (192).
  • El cinquè escó, al partit D (170).
  • El sisè és un altre cop per al partit A, que amb els seus vots dividits per 3 té la següent xifra més alta (149).
  • El setè és per al partit B, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 2 (138,5).
  • El vuitè escó és per al partit A, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 4 (111,75).
  • I el novè i últim és per al partit C, per la xifra de vots obtinguts dividida per 2 (96).

Quan les xifres de dos quocients són iguals, s’atribueix l’escó a la candidatura que hagi obtingut més vots en total.

 

Text íntegre de: https://web.gencat.cat/ca/temes/participacio/com-es-reparteixen-els-escons/