Un jardí i una plaça coneguda.
Engalanant la font,
clavells blancs i vermells,
i com l´ou,
tot gira, cau i s´aixeca,
al ball de la vida.