“Els homes han pogut establir una mena de nivell per al bé. Però, qui ha estat capaç d’establir el nivell del mal? Aquest és un camí que baixa i baixa incessantment.”