“El que no tingui simpatia per els mites no tindrà simpatia per als homes. Però el que tingui una gran simpatia als mites s’adonarà més plenament que no són ni han estat mai una religió, en el sentit en què ho són el Cristianisme i l’Islamisme. Satisfan alguna de les necessitats que satisfà una religió, i principalment la de realitzar determinades commemoracions. Però encara que li proporcionin a l’home un calendari, no li proporcionen un credo.”