“El valor pràctic de la poesia és el de ser realista sobre un punt en què només pot ser-ho el punt dels desitjos actuals de l’home. L’ètica és la ciència de les accions, però la poesia és la ciència dels motius… en poesia, com en la música, es prem una nota que expressa, més enllà del poder de manifestació racional, una condició del pensament, i totes les accions sorgeixen d’una condició del pensament.”