“Els homes saben que han pres el mal camí, perquè saben que es troben avui extraviats. No és que la societat de l’Edat Mitjana fos el lloc buscat, era només la bona direcció, el bon camí o el principi del bon camí. Era el moment en què les coses s’encaminaven ja al bé, i que, no obstant això, van acabar per encaminar-se al mal.”