“Per una estranya inversió, l’idealista polític no aconsegueix sovint el que demana, però aconsegueix allò que desitja. La silenciosa pressió del seu ideal dura molt més, i reforma el món molt més, que les activitats per mitjà de les quals ell intentava suggerir-lo.”