A cada un de nosaltres les imatges que ens arriben des de La Palma ens fan pensar en diferents coses. Què si és un espectacle bonic, que ja venia avisant el volcà, si hi ha temps a menjar abans de l’evacuació o les ganes que arribe al mar per veure com ix el fum de la combinació.

A mi em va donar per pensar en les implicacions jurídiques que portava tot això.

Per exemple, si la lava acabava al mar i entrava unes dos-centes milles, serien aigües internacionals. Aleshores seria territori de ningú i el que primer arribava se’l quedava, i la veritat, conquerir terreny nou en aquest segle ja no es porta.

Però abans d’acabar al mar s’està emportant per davant unes quantes cases i terrenys de propietaris i propietàries que veuen com tot el que han construït durant anys es crema i el paradís passa a ser Mordor.

Segons el que han explicat els experts en topografia i volcans, la terra que baixa ho fa a 1000° graus, que durant un temps estarà calenta per baix i que es solidificara en roca dura. No es podrà cultivar, ni excavar ni construir, el que denominen un “mal país”.

Eixa zona que estava dividida en xicotetes parcel·les propietat de les persones que les havien comprat o llogat i ara és possible que passe a ser d’un bé de domini públic. Propietat de l’estat i de tots.

De tota manera, penseu en què podria fer una persona d’aquestes amb un terreny de 200 m² de roca dura, que no es pot llaurar, ni excavar ni accedir a ella.

Per refer tota la zona s’ha d’invertir molts diners, primer s’ha de deixar que es gele la terra nova, que se solidifique. Per a això poden passar mesos o anys des que acabe (que encara no ho ha fet) . Després s’haurà d’obrir una xarxa de carreteres per mitjà d’explosions controlades, perquè eixa ‘terra’ no és tal, és metall que en gelar-se es convertirà en un terreny impracticable.

A més a més, ha fet que puge l’orografia del terreny, ara està 30 centímetres més alt que abans.

Ja no es podrà llaurar, ja no hi haurà espècies vegetals que puguen repoblar la zona amb el pas dels anys com passa als incendis perquè la terra ha canviat.

i que passa en les propietats?

En primer lloc hem de pensar en les cases que estaven assegurades. Les asseguradores consideren que les erupcions volcàniques són un risc extraordinari, per tant com passa amb les inundacions no es cobreixen els danys provocats per la natura. Així seria el Consorci de Compensació d’assegurances la que es faria càrrec, és una empresa pública. Passaria el mateix amb el cotxe si està assegurat o d’alguna altra peça moble.

Si l’erupció volcànica de La Palma es declara catàstrofe natural, seria el Govern el que es faria càrrec de la indemnització.

No podrien accedir a aquestes ajudes els que no tinguen l’assegurança feta ni els que no estiguen al corrent de pagament, que segons les autoritats pareix que és el 55% dels afectats a hores d’ara.

Per la qual cosa, si hi ha una assegurança, la hipoteca ja no recau sobre l’habitatge sinó que serà l’import rebut de l’assegurança el que respondrà de la hipoteca. Així les persones afectades no hauran de fer front a eixa hipoteca.

En segon lloc, en el cas dels camps, no es cobreix de cap de les maneres.

En tercer lloc, en el cas de les empreses que es vegen afectades poden usar els fons del FOGASA per pagar a les persones contractades.

Tot i això el govern espanyol i l’europeu davant de la magnitud de la destrossa feta pel volcà és possible que oferisquen ajudes molt més quantioses que ajuden a les persones afectades i a la totalitat de l’illa per poder fer una reconstrucció total en els propers anys.

Perquè aquest canvi en la geografia física del territori que implica un canvi en la configuració jurídica no pot enfonsar a la vegada a les persones que resideixen a l’illa, abocades a abandonar-la si s’ha de fer una reconstrucció a canvi de res.