L’any 2016 es crea la plataforma Decidim a Barcelona i a poc a poc es van estenent les experiències de democràcia participativa digital per tota Catalunya (tant amb plataforma Decidim com per altres mitjans). L’any anterior, el 2015 es va crear la plataforma Cònsul a Madrid que va posar les bases del que va acabar sent Decidim.

Les plataformes digitals permeten crear debats que segurament de manera presencial serien impossibles. A tall d’exemple, un debat sobre on s’ha de posar la fàbrica d’un municipi seria una qüestió que pot generar diversos punts de vista, si es fa de manera presencial amb un dia i hora determinada pot fer de barrera per a la ciutadania (és difícil identificar un dia i una hora en què totes les persones cridades a participar els vagi bé). En cas que l’experiència es donés de forma telemàtica, la ciutadania podria participar, dins d’uns determinats dies, en qualsevol lloc i en l’horari que li vagi millor. Per contra, no s’ha d’oblidar que hi ha persones que estan excloses de les noves tecnologies i, per tant, seria necessari mantenir algun tipus de sessió deliberativa presencial.

Fins el moment, la deliberació estava lligada a un procés participatiu. A tall d’exemple, si es fan unes propostes sobre en què s’han de destinar els diners la ciutadania podia crear un debat sobre les propostes en concret. En canvi, Cònsul Madrid (actualment anomenat Decide Madrid) va un pas enllà: la ciutadania pot crear i mantenir un debat de qualsevol tema sense estar lligat a un procés participatiu. Això és un avenç en la mesura que ciutadans i ciutadanes, que no tenen perquè conèixer-se amb anterioritat, poden deliberar sobre temes que estan a l’agenda pública i/o mediàtica (en cas que la deliberació no s’obrís s’estaria delimitant la deliberació a grans capes de la societat). A més, Decide Madrid permet que les persones participants valorin favorablement o en contra el debat que es generi i en el cas que sigui l’individu que crea el debat haurà d’identificar de quina part de la ciutat tracta el debat (pot ser d’un carrer, districte, barri, de tot el municipi…).

El pas de Decide Madrid és un principi i perquè realment tingui un gran impacte i es pugui avaluar la política pública és molt important que altres municipis referents (independentment de la plataforma que utilitzi) a la participació ho incloguin, sense això la deliberació digital quedarà encallada.