Aquest mateix dimarts, el periodista Jaume Clotet ha suggerit en un tuit de donar el nom d’Heribert Barrera a l’actual plaça de Madrid.

EL MATÍ no només l’hi dóna el seu suport més entusiasta, sinó que se la fa seva. Tant per la rellevància política de l’Honorable Sr. Barrera, com també perquè ell va ser president de l’Ateneu Barcelonès, entitat la seu del qual justament dóna a la plaça, aquesta proposta reuneix totes els arguments més favorables.

D’altra banda, la ciutat de Madrid, capital de l’estat del qual aspirem a separar-nos, té una doble representació a la ciutat de Barcelona: la plaça Vila de Madrid i l’Avinguda de Madrid. A qualsevol català hauria de semblar-li excessiu.

Així mateix, farem arribar aquesta proposta a l’actual Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès per tal que la faci seva i la impulsi.

Confiem, doncs, que Ajuntament i partits polítics acceptin aquest canvi i puguem passejar ben aviat per la plaça Heribert Barrera.

Barcelona, 31 d’agost de 2011