L’Associació El Matí, arrel de la pròxima reforma constitucional per tal de fixar el sostre de dèficit, demana a tots els partits catalans amb presència al Congrés de Diputats que donin suport a l’esmena del PNB per tal que quedi recollit el dret d’autodeterminació de les diferents nacions que conformen l’Estat espanyol. La proposta, segons li consta a aquesta associació, està oberta a totes les adhesions, raó per la qual El Matí convida els grups parlamentaris catalans a Madrid a contactar ràpidament amb el PNB per tal de consensuar el text de l’esmena i la seva tramitació conjunta, o presentar-ne una en semblant sentit.

En aquesta línia, El Matí vol recordar a tots els presidents dels grups parlamentaris catalans a Madrid que el Parlament de Catalunya ha aprovat, en tres ocasions, que la nació catalana té el dret a l’autodeterminació. En conseqüència, i donant per fet que els polítics catalans es deuen principalment i per sobre de tot a les resolucions del seu propi parlament nacional, s’entén que els nostres grups parlamentaris actuaran en conseqüència i no dubtaran a donar suport o consensuar aquesta iniciativa del PNB, partit al qual volem felicitar per la seva coherència i sentit de l’oportunitat.

El Matí també vol deixar clar, nogensmenys, que no serà una esmena a la Constitució espanyola, o el seu possible rebuig, allò que legitimi o no el poble català en relació al seu dret de decidir. Donem per fet que Catalunya té aquest dret de manera natural i que el camí cap al seu lliure exercici ja no té marxa enrere.

Barcelona, 27 de juliol de 2011