Ahir va ser dipositat al registre del Tribunal Europeu de Drets Humans, la demanda presentada per els dos herois, Quim Torra i Jordi Cortada, per vulneració de drets fonamentals en la sentencia de l’Estatut del Tribunal Constitucional.

A la fotografia podeu veure els dos membres del Col·lectiu El Matí al davant del Tribunal.

També podeu trobar un vídeo amb l’ entrevista i el procés d’ entrada al registre de documents. No us deixeu sorprendre per la buidor, per la fredor del temps. Rera seu hi som tots nosaltres i encara més, molts dels que vàrem ser a la manifestació del passat juliol, acompanyant al Jordi i a en Quim escales amunt a reclamar un dret que Madrid ens nega. Un dret que és de justícia.

Visca el Matí. Visca Catalunya!.

Per a facilitar l’ accès als nostres lectors de les motivacions de la denuncia, tornem a publicar en aquest espai el text que es va presentar a la premsa, que es un breu resum del dossier de prop de 500 pàgines que configura la denuncia.

La demanda la presenten l’advocat Jordi Cortada Passola i l’editor i llicenciat en dret Quim Torra i Pla la basen en la vulneració del dret a un procés equitatiu, la imparcialitat i independència del Tribunals reconegut per l’article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans (Conveni de Roma, de 4 de novembre de 1954).

L’equip d’advocats que hi ha treballat ha estat dirigit per Antoni Abat, professor de Dret Constitucional Comparat i Teoria Legal a la State University of New York, a Buffalo, i ha comptat amb l’assessorament de Bertrand Mathieu, professor titular de Dret Públic a la Universitat de La Sorbona, París – I, president de l’Associació Francesa de Dret Constitucional i Director del Centre de Recerca de Dret Constitucional de França .

L’objectiu del recurs és demanar que s’ordeni al regne d’Espanya que deixi sense efecte la sentència pels motius anteriorment exposats.. Alhora, persegueix donar testimoni de les irregularitats processals i polítiques seguides en la tramitació pel TC i mostrar internacionalment aquesta situació.

Base jurídica:

El procediment seguit per resoldre el recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut d’autonomia de Catalunya no s’ha fet respectant el principi d’imparcialitat judicial, que és una de les garanties de la tutela judicial efectiva reconeguda en l’article 24 CE i del procediment reconegut en l’article 6.1 CEDH. En són proves la composició i actuació del tribunal (recusacions no ateses, renovacions incomplides), la seva politització (vinculació als partits polítics, prejudicis ideològics previs dels Magistrats), el retard injustificat en dictar sentència, etc.

Aquest és el fonament que impregna la demanda que es presentarà demà, divendres dia 14, al Tribunal Europeu dels Drets Humans, a Estrasburg.

Petició:

Es demana al Tribunal:

1. Que declari que la Sentència del Tribunal Constitucional es va dictar amb infracció del dret a un Tribunal imparcial reconegut per l’article 6 del CEDH.

2. Que, en conseqüència, s’ordeni al Regne d’Espanya que adopti les mesures que siguin necessàries per a deixar sense efecte la sentència esmentada.

Direcció tècnica i assessorament:

Conscients de les dificultats jurídiques d’aquest recurs, hem demanat l’assessorament de prestigiosos advocats i constitucionalistes.

La direcció tècnica de la demanda ha anat a càrrec d’Antoni Abad:

Professor de dret constitucional comparat i teoria legal a la State University of New York at Buffalo (Estats Units). Anteriorment havia estat professor visitant també de dret constitucional i teoria legal a la Stanford Law School i a la Lincoln Law School of San José. És doctor cum laude en filosofia per la Universitat de Barcelona.

I entre els advocats, lletrats i col.legues que hi han col.laborat, destaquem el professor Bertrand Mathieu:

Advocat i, des de 1998, professor de dret públic a la Universitat de París I, Panthéon-Sorbonne, on hi dirigeix el Centre de Recerca en Dret Constitucional. És president de l’Associació Francesa de Dret Constitucional. Se’l considera un dels constitucionalistes francesos de més prestigi internacional.

Altres consideracions:

La demanda que presentem ha estat redactada des d’un punt de vista estrictament jurídic i de manera totalment independent.

Volem deixar testimoni de les irregularitats jurídiques comeses en el procés i deliberacions del TC en l’Estatut i de la vulneració unilateral del que el poble de Catalunya va votar en referèndum. Ateses les sentències que s’estan dictant en base a la sentència del TC clarament restrictives i contràries a l’Estatut aprovat en referèndum considerem necessari i imprescindible esgotar totes les vies jurídiques possibles contra la sentència del TC sobre l’Estatut de Catalunya.

Finalment, si amb aquesta demanda ajudem a la internacionalització de la causa de Catalunya, ens sentirem enormement satisfets.

Barcelona, 13 de gener de 2011.