Des de fa un temps observo que es creen molts mal entesos per causa d’una deficient comprensió lectora. A vegades arriba a provocar una ruptura per mor d’una mala lectura d’un text, ja sigui un correu electrònic, una carta, un article, i fins i tot un apunt en un espai virtual com Facebook. A vegades és només la mala lectura d’un fragment el que espatlla la comprensió de tot un discurs, però el mal ja està fet.

Les raons poden venir per una banda per causa d’una simple lectura precipitada que fa passar de llarg en la lectura d’un temps del verb (important és no confondre el present amb el futur, per exemple). Per una altra banda pot ser deguda a una veritable manca de comprensió d’una paraula concreta (el llenguatge cada vegada és més pobre) o d’un fragment significatiu en el missatge. Cal admetre que si bé ara tothom està alfabetitzat, no tothom sap llegir amb la mateixa competència.

Anem a l’escola a aprendre a llegir i a escriure, però també hi hauríem d’anar a aprendre a escoltar i a parlar. Tot va lligat. Entendre el que escoltem i el que llegim és fonamental per a l’aprenentatge de les matèries d’estudi, així com per a explicar-nos amb claredat. Cal temps, però, per adquirir aquestes habilitats.

En general, sembla que no ens donem prou temps per a res, un mal que va creixent en les nostres societats estressades, adelerades. Entendre el que llegim vol el seu temps i si no es respecta aquest temps es poden crear situacions que es podrien evitar. Fa mal a la comunicació entre persones les males experiències del que en podríem dir una atròfia lectora més o menys severa. Afecta a les escoles, a la universitat, a la feina; però també afecta a les relacions personals. Un apunt mal llegit al watsap pot espatllar una amistat d’anys, em confessava una amiga desolada respecte d’una amiga comuna.

Posar temps i, sobretot, posar atenció al que llegim, sigui qui sigui l’emissor del missatge, és una forma de respecte cap a nosaltres mateixos i cap als altres. Les relacions humanes, tant si són afectives com si són professionals o intel·lectuals, valen aquest temps, aquesta atenció, aquest esforç.