Fr. Ian Boyd, C.S.B., una de les autoritats mundials en l’obra i el pensament de l’escriptor catòlic anglès Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) es va posar en contacte amb la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull a través de na Sílvia Coll-Vinent per venir a donar una conferència a Barcelona. Coll-Vinent doctora en filologia anglesa, professora de literatura d’aquesta facultat i investigadora sobre la recepció d’autors britànics a Catalunya durant el període d’entreguerres havia publicat el treball Chesterton’s First Visit to Catalonia and its Context, a The Chesterton Review (2005). Segurament fou aquest estudi el que ha originat l’interès del Fr Boyd a venir a Catalunya.

Amb el títol Father Brown and the parables of our times, el dia 13 d’octubre, a la tarda, se celebrarà la conferència a la sala Sant Jordi de la Facultat de Filosofia URL de Barcelona. La ponència es farà en anglès però a més de facilitar el text en castellà als oients hi haurà servei d’intèrpret.

El viatge de Fr Boyd a Europa també el portarà a París i a Florència on la persona i l’obra de G. K. Chesterton han pres, en els darrers anys, una rellevància remarcable. Philippe Maxence al capdavant de Les amis de Chesterton, i els grups italians de la Società Chestertoniana Italiana -presidida per Marco Sermarini, Gruppi Chestertoniani Veronesi, i el Gruppo Chestertoniano Ethandune a Roma, donen a conèixer activament aquest autor catòlic als seus països.

El Pare Ian Boyd, capellà canadenc de la Congregació de sant Basili, és autor de The Novels of G. K. Chesterton (Londres, 1975). Docent d’anglès a St. Thomas More College de la Universitat de Saskatchewan a Saskatoon, al Canadà, avui és membre de la facultat d’anglès a la Seton Hall University de South Orange, a New Jersey (EUA). President del The G. K. Chesterton Institute for Faith & Culture (Seton Hall University), és director de la publicació The Chesterton Review.