I el vent, que era de color d’or
a ple agost, portava l’aroma
dels camps de blat secs.
Els ulls de la tarda eren
la marinada que calma
les absències i els anhels.
Les teves mans, la lenta
i suau esperança
que encara em gronxa.