Infografia igualtat
La igualtat en xifres. Font: Generalitat de Catalunya

La desigualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral és avui una de les preocupacions i prioritat d’acció del Govern. La discriminació salarial o bretxa de gènere, la parcialitat forçada per la necessitat de compatibilitzar la vida familiar i les dificultats d’accés als llocs de presa de decisió són reptes pendents que aborda el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per això, més de mig milió d’euros es destinaran a combatre a la desigualtat salarial entre homes i dones. És el que s’ha proposat la Generalitat, després d’elaborar l’informe Evolució de la bretxa salarial de gènere 2008-2015, que revela que la discriminació salarial en termes anuals es va reduir 2,1 punts entre 2014 i 2015, però que el salari de les dones (20.946 euros) continua sent un 23,9% inferior al dels homes (27.514 euros).

La directora general d’Igualtat, Mireia Mata, va donar a conèixer les conclusions d’aquest informe. La Generalitat va publicar per primer cop un informe sobre la bretxa salarial l’any passat, i ara fa un seguiment anual de la discriminació retributiva, amb l’objectiu de dur a terme accions i mesures per reduir-la.

Víctimes del sostre de vidre

Mata lamenta que, tot i la millora, les dones encara són víctima de dos fenòmens en el mercat laboral. D’una banda, el que es coneix com a ‘sol enganxós’, que les situa majoritàriament en els nínxols de treball menys reconeguts i a la part baixa de l’escala salarial (un 25% cobren 11.824 euros o menys, mentre que només un 10% dels homes guanyen menys d’11.526 euros). I, d’altra banda, el sostre de vidre: a banda de la dificultat d’accés als llocs de presa de decisions en tots els àmbits laborals, les dones més ben remunerades reben de mitjana un sou anual gairebé 9.000 euros inferior al dels seus companys.

L’estudi també posa de manifest que el nombre d’hores treballades té un impacte important en el guany anual i, per tant, en molts casos, el menor salari femení s’explica per un major pes del treball a temps parcial –una tria no voluntària, sinó forçada, per la necessitat de compatibilitzar les tasques de cura d’infants i persones dependents, que molt majoritàriament assumeixen elles- . Pel que fa a les diferències de guany brut anual, tendeixen a créixer amb l’edat. Aquest fet s’ha intensificat els darrers anys, en què la bretxa salarial de gènere ha anat a la baixa en els grups d’edat més joves, mentre que ha augmentat en el tram a partir dels 55 anys.

La Direcció General d’Igualtat aposta per plans d’igualtat a les empreses

Al llarg de l’any, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa diferents actuacions en matèria d’igualtat per combatre aquesta xacra. Dins del departament, l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats de la Direcció General d’Igualtat promou la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral, principalment per via de la formació, la sensibilització i l’assessorament en matèria de plans i mesures d’igualtat, que garanteixin iguals oportunitats de les dones a formació, promoció, igual retribució i accés a càrrecs de comandament. I també als homes a practicar la coresponsabilitat i les tasques de cura, de manera que no siguin sempre les dones les que renunciïn a la carrera professional per assumir les tasques de cura de familiars.

L’any passat, d’altra banda, el Departament de Treball va subvencionar amb 350.000 euros 115 projectes que promovien l’aplicació de plans d’igualtat a organitzacions públiques i empreses. També va finançar amb 150.000 euros accions d’entitats dirigides a fomentar la igualtat d’oportunitats d’homes i dones en el treball. Pel que fa a la formació, prop de 1.300 persones han participat en algun dels cursos, presencials o en línia, que ha coordinat l’àrea durant el 2017.

[Voleu saber la manera com la Generalitat impulsa la igualtat en la contractació pública?]