En consonància amb el teixit empresarial del país, el 83,4% de les empreses de Catalunya amb filials a l’estranger són petites i mitjanes empreses que facturen menys de 50 M€, i gairebé el 60% tenen menys de 50 treballadors.

Segons indica el directori elaborat per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), les empreses catalanes compten amb 8.382 filials repartides pel món. Gairebé la meitat se situen en territori europeu, principalment a l’Europa Occidental, i el continent americà n’acull el 38%. És significatiu constatar que el nombre de filials catalanes en els mercats europeus tradicionals (França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia) és actualment lleugerament inferior al total de filials en mercats més recents, com són Portugal, Polònia, Romania, Hongria, Suècia, Turquia, Bulgària, Eslovàquia o els Països Baixos.

A Europa hi conviuen 24 llengües oficials. Tot i que l’ús de l’anglès s’ha generalitzat com idioma vehicular pels negocis, segons la Unió Europea conèixer l’idioma nadiu d’un país demostra compromís amb el territori. A més, si l’empresa té vocació de permanència, ho considera un element competitiu i d’inversió determinant. En aquesta perspectiva, la política de la UE encoratja l’aprenentatge de totes les llengües per afavorir una economia multilingüe competitiva.

Segons l’Observatori dels Idiomes (plataforma d’indicadors impulsada per FemCAT), el 90% dels empresaris catalans utilitzen majoritàriament l’anglès com a llengua vehicular, però també afirmen ser conscients de la importància de conèixer els idiomes autòctons dels països on desenvolupen el seus negocis. En molts casos les empreses ja comencen a destinar recursos -contractació de personal i cursos de formació- per respondre a la diversitat lingüística europea.

Quan una empresa accedeix a un nou mercat estranger hi ha moltes relacions que es produeixen en l’idioma autòcton, no només entre l’empresa i els clients, sinó també entre els diferents actors amb els que s’hi col·labora, com els socis locals, els treballadors o l’administració pública. Així doncs, a mitjà i llarg termini, el coneixement dels idiomes nadius dels territoris amb els que s’estableix una relació empresarial esdevé un factor competitiu molt rellevant.

Per aquest motiu Iniciativa pels Idiomes -grup col·laboratiu de treball integrat per FemCAT, Foment del Treball, PIMEC, Cecot, Cambra de Comerç de Barcelona i Cambra de Comerç de Sabadell- ha posat en marxa una campanya de sensibilització amb el missatge #Mésenllàdelanglès, que complementa la iniciada a principi d’any amb #MésIdiomesMillorsEmpreses, la qual incidia en la importància dels idiomes en la internacionalització de les empreses.

La campanya #Mésenllàdelanglès inclou la realització, durant tot el mes d’octubre, de jornades formatives i de debat per generar coneixement compartit sobre el valor de la diversitat lingüística.

Iniciativa pels Idiomes va néixer amb la missió d’impulsar propostes basades en evidències, i orientades a millorar l’encaix entre l’oferta i la demanda de coneixement d’idiomes en el marc de la competitivitat de les empreses, l’ocupabilitat i el desenvolupament professional de la població. I en aquest món globalitzat, el coneixement dels idiomes nadius dels països on opera una empresa ha vingut a ser una necessitat, un avantatge competitiu indefugible.