Moltes administracions públiques han introduït la participació ciutadana a l’hora d’elaborar i d’avaluar les polítiques públiques. Actualment, la implicació del poble en els afers públics s’ha convertit en una necessitat i no una possibilitat. A Catalunya, tant la Generalitat com moltes administracions públiques implementen processos i òrgans participatius per fer real la participació ciutadana.

Una de les mancances que es repeteixen en moltes de les experiències de participació ciutadana és la falta d’inclusió de col·lectius marginats. Possiblement, el grup que es té més present i més s’hi treballa és el d’aquelles persones que no tenen accés a internet. Les noves tecnologies han arribat a les nostres vides per fer un gir de 180, les administracions s’han digitalitzat (més enllà de la participació ciutadana) i pel camí hi ha persones que s’han quedat atrapades en el passat. Molts ens públics, per minimitzar la bretxa, han dut a terme accions (com per exemple, que personal de les administracions públiques els i les guiïn en tot el procés en línia) amb la finalitat que la incidència sigui menor.

Ara bé, les persones que són a la presó són un col·lectiu que tradicionalment ha quedat al marge de les polítiques de participació fora del centre penitenciari i, malauradament, encara és així. A Catalunya els diferents òrgans de participació no treballen perquè realment exercir el dret a la participació quan estàs pres sigui una realitat.

Segons dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el nombre de persones que estaven en centres penitenciaris l’any 2023 superava les 7.000 persones, concretament eren 7.713. A les presons hi ha gent que està complint condemna per motius molt diversos i amb condemnes molt variades, però realment s’ha de vetar el seu dret a participar de manera pràctica? La resposta és ben clara no s’hauria de fer però es fa, cal treballar perquè aquestes persones puguin exercir el seu dret.

És important ressaltar que ser a un centre penitenciari no els i les fa menys persones que un altre ciutadà o ciutadana, simplement per les circumstàncies que siguin tenen una condemna que els veta la llibertat i no poden participar en els afers públics (a excepció que la condemna digui tot el contrari). És imprescindible que les administracions públiques apliquin polítiques que garanteixin la participació a tots els col·lectius, inclòs les persones recluses. Sense un sector públic que vetlli perquè tots els ciutadans i totes les ciutadanes tinguin garantit el dret  a la participació, no viurem en una societat 100% democràtica.