Des del 9 d’agost del 2.008 l’Estat espanyol està incomplint la Llei Orgànica que va aprovar l’Estatut de Catalunya referendada pel poble de Catalunya el dia 18 de Juny de 2.006 al no acordar el nou finançament amb la Generalitat de Catalunya. I no passa res ! Bé, sí que passa alguna cosa: el silenci dels anyells !!!!

Demanarà el Molt Honorable President de la Generalitat Sr. Montilla al govern amic del Sr. Zapatero els interessos de demora i les sancions corresponents al termini que transcorri entre la data fixada per l’Estatut i la que finalment acordi el nou finançament per a Catalunya d’acord amb la Llei General Tributària i demès legislació administrativa aplicable?. Quina magnanimitat més esplèndida la del Sr. Zapatero el dia que amb la seva habitual generositat decideixi proposar un finançament mínimament digne per a Catalunya.

Podriem els catalans (llegeixis totes les persones físiques amb veïnatge civil català i jurídiques amb domicili fiscal a Catalunya) ajornar el pagament corresponent a l’exercici 2.008 el mateix període que el Sr. Zapatero trigui en acomplir amb l’Estatut?

Potser fora hora ja, que tornéssim a fer un tancament de caixes amb un mètode ben simple: ingressar l’IRPF i l’Impost de Societats als comptes de la Generalitat de Catalunya. Honorable Sr. Castells esteu a punt per a assumir aquest repte en nom del poble de Catalunya?

Per evitar l’espoli i la presa de pèl, M.H. Sr. José Montilla, SOM-HI.