Per una escola amb valors, fem el pas.

 

 

Voldria creure que som molts els que volem dir la nostra sobre el tema dels abusos a les escoles.

Partint d’un sentiment de perplexitat davant fets tant poc exemplars, més encara per haver estat perpetrats que no fets, per homes de fe. L’escarni públic dels fets des de determinats mitjans que no desaprofiten l’oportunitat de descarregar amb força sobre un col·lectiu extens que inclou persones de bona voluntat i de bons actes.

Cal fer un manifest en suport a les escoles cristianes, la feina educativa d’aquells col·laboradors, mestres i voluntaris que treballen cadascú des del seu àmbit, per a infants i joves.

És una bona manera de conciliar les peticions de justícia i el necessari reconeixement a un col·lectiu amplíssim d’educadors que rebutja aquests lamentables fets. Atacar a l’Escola Cristiana per aquesta causa és voler sumar una injustícia a una altra injustícia.

Estem oberts a que s’ hi adhereixi al seguent manifest, tot aquell qui ho cregui convenient, a títol personal o com entitat:

Per una escola amb valors, fem el pas

La prioritat de tot el proces de l’ensenyament és l’atenció a la infància i els joves, el seu desenvolupament personal i educatiu, en un entorn d’acolliment favorable.

Creiem que la tasca educativa duta a terme per les escoles cristianes ha estat molt important per a moltes generacions d’infants, que han rebut una base educativa i valors per a la realització d’una vida plena.

Creiem que el conjunt de la població i particularment els pares i mares, les Ampa i col·lectius d’antics alumnes de les escoles cristianes, tenen una bona impressió de la tasca que es desenvolupa a les escoles i esplais, i activitats educatives i de lleure dutes a terme a les parròquies, el seu personal docent, els voluntaris i personal de serveis

Creiem que cal fer la necessària autocrítica en aquells aspectes que cal millorar. I afrontar quan abans millor i amb fermesa tot allò que no es compatible amb els valor que ens son propis.

Per tot això demanem s’actuï amb rapidesa per a restablir la dignitat d’ aquells que han vist vulnerats els seus drets fonamentals, i es dugui davant la justícia qui ha comés el greuge, emparant-se en el bon nom de les comunitats i les institucions educatives que els acullen.

Tot això perquè seguim creient que el marc de les escoles cristianes és l’ideal per a desenvolupar homes i dones de profit, amb cultura i amb valors.

Federació d’antics alumnes de Don Bosco, a Catalunya.