Un dels més il•lustres berguedans de tots els temps fou en Pere Tomic, ara una editorial valenciana n’ha reeditat la seva obra Històries e Conquestes del Reialme d’Aragó e Principat de Catalunya. Si es consulta el fons del Catàleg Col•lectiu de les Universitats de Catalunya ara hi ha, crec, unes onze versions editades i/o consultables.

Aquesta nova edició valenciana, està feta amb abundoses notes, índex i un interessant pròleg de Joan Iborra, qui també té cura de la transcripció de la historia d’en Pere Tomic, si es vol creure en la unitat, ni que sigui cultural o idiomàtica de tots els Països Catalans, un llibre com aquest n’és la prova clara i el testimoni de que tots els que diem “bon dia” com deia l’escriptor empordanès Josep Pla som gent del mateix poble i país. Tomic baganés, la historia catalana i l’edició valenciana tot un homenatge a la unitat dels Països Catalans.

El pròleg és d’Albert Haulf i Valls, Catedràtic emèrit de la Universitat de València, Joan Iborra que és llicenciat en Història i Filologia catalana per la mateixa universitat valenciana va tenir, també, cura de l’edició de Crónica de la inclita y coronada Ciudad de València de Martí Viciana, es membre de nombroses entitats culturals o acadèmiques i ha publicat a diverses revistes culturals.

Bagà té en Pere Tomic el seu referent a la historiografia catalana, en símbol identitari de la unitat dels Països Catalans, i en aquesta, magnifica edició d’acuradíissima presentació per la feinada de la nova transcripció com del treballs introductoris on Iborra estudia i explica la tradició manuscrita i bibliogràfica del segle XV, les fonts orals i escrites, i aporta un acurat estudi lingüístic de l’obra del baganés Pere Tomic.

La col•lecció de l’editorial valenciana Afers de textos clàssics ha editat Històries e Conquestes del Reialme d’Aragó e Principat de Catalunya com a segon volum després del Llibre dels Fets de Jaume I a cura de Antoni Ferrando. Pels baganesos i tots els berguedans o ciutadans dels Països Catalans es una bona notícia poder tenir aquesta excel•lent versió de la historia de Pere Tomic, de preu assequible només 20 euros i perfectament emmarcada lingüística i històricament per Joan Iborra que n’ha fet la Introducció, transcripció, notes i índex, Afers, Cartoja, País València 2009. Un perfecte i nacional regal de Nadal.

Ramon Felipó