Dins d’una ampolla de nàufrag sense nom,

reculls senyals perduts, estius sense sabates.

Per la pell blanca embrunida transiten els records,

esferes de camins que no salpen ni descansen.