Com serà el nou mercat de Tarragona? I el seu entorn? Aquestes són preguntes, a hores d’ara, sense una resposta clara. La segona modificació que ha patit el projecte de remodelació, en gran part motivada pels problemes sorgits a diferents carrers propers a l’obra, genera nous interrogants i profundes incerteses. Segons la documentació tècnica, el cost de la modificació del projecte, que implica importants reforços estructurals, s’assumirà reduint partides d’obra, qualitats d’acabament i instal·lacions previstes al projecte inicial.

Concretant: s’ha optat per la supressió de partides i instal·lacions tant necessàries a curt termini com els aparells de climatització o alguns muntacàrregues. S’han escollit uns canvis, a la baixa, de qualitats i acabats exteriors, tals com aplacats, revestiments i pavimentació que afectaran, principalment, la urbanització de l’entorn, traduint-se en una imatge ben diferent de la projectada a priori, agreujant, encara més, la difícil situació que viuen els negocis afectats des de fa set anys per aquestes obres.

No és d’estranyar doncs que, des de l’entorn del Mercat, aquells que més estan patint les repercussions de les obres, els comerciants que resisteixen i mantenen els seus comerços oberts amb grans esforços, no estiguin d’acord amb aquests canvis a la baixa després de tots els que han hagut de patir fins ara: com la caiguda de vendes des de que es van iniciar les obres, les pèrdues acumulades i els acomiadaments de treballadors. Circumstàncies que no són desconegudes per part de l’equip de govern i que, malgrat això, sembla ser no són suficients per provocar una mínima resposta per intentar compensar, en la mesura del possible, els perjudicis econòmics ocasionats.

I és per tot això que hem d’exigir solucions reals i no pas una aparent i continuada improvisació. Si somiem amb un Mercat digne, si ens hem embarcat (o ens han embarcat) en un mega-projecte, ara, com a mínim, demanem que hagi valgut la pena. Si el nou Mercat ha de ser un eix de dinamització comercial, un pol d’atracció perquè tant dins com fora s’hi instal·lin negocis i comerços de qualitat, atractius tant pels tarragonins com per la gent que ens visita, ens cal un edifici i un entorn a l’alçada de les exigències dels temps que corren.

El nou Mercat ha d’ il·lusionar als tarragonins i no pas provoca’ls-hi més mals de cap.

 

Òscar Busquets

Regidor del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Tarragona

@oscarbusquets