Estem en període de preinscripcions escolars. Moltes famílies amb fills que tenen 3 anys, o els faran al llarg d’aquest any, es troben per primera vegada en la circumstància de triar escola.

Teniu dret a elegir el centre educatiu

El model del Servei d’Educació de Catalunya garanteix el dret d’elecció d’escola, per això el procés de preinscripció s’inicia amb la sol·licitud de plaça que presenta la família en la qual explicita les escoles que desitja per al fill, endreçades per ordre de preferència.

Només en el cas que les sol·licituds superin les places disponible entra en joc el barem i les famoses puntuacions, segons criteris de proximitat i altres, establerts reglamentàriament per la Generalitat.

Com fer la tria

No cal dir que, si l’educació és un element fonamental en el creixement dels infants, l’elecció d’escola és una tria important que la família ha d’afrontar de manera informada i reflexiva, però també situant la seva responsabilitat en la justa mesura i, per tant, sense angoixes innecessàries.

Existeixen directoris de centres que permeten conèixer quina és l’oferta escolar als diferents municipis. Per les xarxes socials i especialment per Internet se’n poden trobar moltes. També des del Departament d’Ensenyament.

Cada cop més els centres estan més oberts a informar del seu model educatiu i de les seves característiques pedagògiques i de servei als infants i a les famílies. Informació escrita o audiovisual, en paper o a la pàgina web de l’escola, informació presencials en les entrevistes i en les jornades de portes obertes, són mitjans que ens poden donar un coneixement força ampli i suficient.

Per tant, a poc que us mogueu, no us en mancarà gens d’informació, tant quantitativa com qualitativa.

Els criteris

El problema no serà, doncs, d’informació sinó de l’ús que n’hem de fer. Quins són els criteris més importants a tenir en compte a l’hora de fer l’elecció?

També es poden trobar documents que intenten donar orientació sobre aquesta qüestió –fins i tot s’ha editat algun llibre sobre el tema.

De criteris n’hi poden haver molts: l’ideari del centre i l’enfocament del fet religiós, els valors que es treballen prioritàriament, l’estil educatiu, els mètodes pedagògics, els docents i la seva qualitat, l’atenció individualitzada, la capacitat de respondre a necessitats especials del fill, la proximitat a la llar o lloc de treball dels pares, les dimensions de l’escola, l’extensió de l’oferta educativa (infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional…), el tractament de les llengües estrangeres, les eventuals especialitzacions curriculars, els serveis complementaris i les activitats extraescolars, el rol que s’atorga a les famílies…

Aquesta llista sí que es pot anar fent llarga amb el risc de marejar els pares que han d’avaluar tots aquests ítems i decidir.

Escoles de qualitat

Si cal posar un criteri per sobre dels altres, hom destacaria la qualitat educativa com a factor principal. Però hi ha un problema: bona part d’allò que configura aquesta qualitat es força intangible i no és gens fàcil d’avaluar.

D’altra banda, les escoles catalanes, de forma majoritària, són escoles que podem qualificar de “bones”. Tot i les crítiques que rep l’escola en general i els evidents marges de millora les nostres escoles tenen nivells de qualitat global força o molt acceptables. Això tant en l’àmbit de l’escola pública com en el de la privada, concertada o no.

Quina escola és millor?

No hi ha una resposta que serveixi per a tothom i per a totes les etapes escolars. No existeix “la millor escola” formulant-ho així, de manera abstracta i generalitzada. Sí que hi ha escoles millors que d’altres, específicament per al nostre fill o filla.

Quina serà aquesta escola millor? Aquella que ens inspiri més confiança als pares i mares. Aquella que més s’avingui a la nostra manera de pensar i veure les coses. Aquella en la qual ens hi sentim més còmodes. La confiança de la família en l’escola, lluny de ser una qüestió secundària, està considerada com un dels factors importants per a l’èxit escolar.

Hi ha moltes maners d’educar bé. Si cal triar, cal fer-ho per aquella que sigui més congruent amb els nostres valors i manera de ser. Posem un exemple. Escoles amb mètodes més tradicionals i escoles amb mètodes més innovadors poden obtenir el mateix èxit escolar. Quina triar? Aquella que ens generi confiança i ens permeti trametre aquesta confiança als fills. Si hem d’estar dubtant que determinats mètodes siguin eficaços, per molt que ho haguem sentit d’un “expert”, millor no triar aquella escola. Si pensem que l’escola és massa exigent en els deures no la triem, si per contra pensem que és massa permissiva triem-ne una altra.

La immensa majoria d’escoles fan prou bé la seva feina. Per tant, triem la que ho faci com a nosaltres ens agrada més. Sense por! I fem-hi confiança.

També podeu llegir: