Serveis ocupacio

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) gestionarà 331 milions d’euros destinats a polítiques d’ocupació que beneficiaran al voltant de 240.000 persones en situació d’atur, amb la qual cosa es cobrirà la pràctica totalitat de la demanda. Aquest import s’ha vist incrementat recentment amb 11,8 milions d’euros, que es destinaran a programes de Formació Professional per a l’Ocupació i al suport a col·lectius especialment vulnerables.

Des del SOC es prioritzaran els col·lectius que han estat més castigats per la crisi i els que tenen més dificultats per trobar feina, com són els joves, les dones, els majors de 45 anys, les persones en atur de llarga durada, les destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania i les persones amb discapacitat.

Davant el fet que la crisi ha deixat al marge del mercat de treball un important col·lectiu de persones, el SOC ha dissenyat programes cada cop més centrats en la superació de les especials dificultats amb què es troben.

Per aquest motiu, la programació de les polítiques actives d’ocupació d’enguany incorpora canvis orientats a reduir aquesta situació, tot ajudant les persones a millorar el seu encaix amb les ofertes de feina i, alhora, ajudant les empreses i cercant el seu compromís per donar oportunitats a aquestes persones.

RECURSOS EMPRATS (en milions d’euros=MEUR)

DESTINACIÓ RECURSOS BENEFICIARIS
Orientació professional 49,4 MEUR 51.627
Qualificació professional 142,7 MEUR 141.725
Foment de l’ocupació 87,5 MEUR 9.506
Promoció de l’ocupació i desenvolupament econòmic local 45,9 MEUR 22.391
Foment a la mobilitat geogràfica 2,5 MEUR 836
Gestió de la col·locació en el mercat de treball 3 MEUR 13.794

Ajut als col·lectius més vulnerables

El SOC garanteix a les persones sol·licitants o que són beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania que puguin accedir a programes que ofereixen orientació, formació i, en molts casos, subvencions a la contractació. També aposta pels ajuts a les dones i les polítiques de gènere, atès que el de les dones és un col·lectiu que segueix registrant taxa d’atur superiors a la dels homes.

Pel que fa a l’ocupació juvenil, el SOC continua destinant programes que atenen i ajuden joves des dels 16 anys, molts d’ells amb greus dificultats d’integració social i laboral, a través dels centres de noves oportunitats.

Destaquen també els programes que aconsegueixen crear ocupació a petites i mitjanes empreses, com és el cas del 30 Plus, en el qual es visiten empreses a les quals s’anima a la creació d’un lloc de feina en contractar una persona.

També aposta pel desenvolupament territorial com a fórmula idònia per al creixement econòmic sostenible, tot creant ocupació i oportunitats per a la gent de l’entorn, així com treballant els cursos de les especialitats més demandades per tal que els alumnes puguin aconseguir Certificats de Professionalitat. Una altra prioritat són els Centres d’Innovació de Formació Ocupacional (CIFO), per tal de poder oferir formació estable i de qualitat.

Un 63% d’insercions al mercat laboral

En els programes de qualificació professional finalitzats l’any 2017 hi van participar 36.196 persones, un 63% de les quals es va inserir laboralment, un percentatge que va ser superior en el cas de les dones (un 65%). De les persones que van aconseguir una feina, el 51% estava en situació d’atur de llarga durada.

Principals programes ocupacionals

Actualment el SOC treballa en diferents àmbits d’actuació.

Un d’ells és la formació de les persones desocupades, que consisteix majoritàriament en Formació Professional per a l’Ocupació, que permet obtenir una qualificació professional i posar en valor en el mercat de treball els coneixements i habilitats obtinguts”.

El programa Treball i Formació, per la seva banda, integra accions d’experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d’atur.

Quant al programa Projectes Singulars, té per objectiu reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació.

Pel que fa a l’Enfeina’t, fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada.

Els Programes d’orientació, per la seva banda, integren els serveis i els programes personalitzats d’informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament per trobar feina.

Finalment, el programa Treball als barris posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local, deixant a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació de les actuacions que encaixen millor en el seu propi projecte.

Aquestes mesures tenen com a objectiu millorar les oportunitats de trobar una feina, i es duen a terme per part del SOC i a través del conjunt d’entitats que hi col·laboren (ajuntaments, entitats i empreses). Per obtenir més informació es pot consultar el web serveiocupacio.gencat.cat o bé adreçar-se a una Oficina de Treball del SOC.

Pròrroga a l’acord de salari mínim de 1.000 euros mensuals

Enguany es prorroga l’acord signat l’any 2016 pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb els sindicats UGT i CCOO, i les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Associació de Municipis de Catalunya (AMC), mitjançant el qual les persones en atur contractades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel SOC cobraran, com a mínim, mil euros mensuals.

El programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació promoguda pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) que s’adreça a les persones en atur que han exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur.

L’objectiu és capacitar la persona d’experiència laboral i formació en el decurs de la seva participació en el programa a través d’una contractació per portar a terme actuacions de caràcter temporal d’interès general i social.