Els camins de salvació. L’ideal nacional.

Si penetréssim tot el que vol dir i tot el que comporta la nostra condició nacional de catalans, apreciaríem certament la greu responsabilitat dels qui oblidaren el superior interès col•lectiu per a servir sectarismes partidistes, però aprendríem també d’una vegada per sempre l’esterilitat suïcida –massa sovint assajada en la nostra història- de comprometre la sort del nostre poble en qüestions i antagonismes de la política peninsular, i ens resoldríem definitivament a treballar amb més braó que mai, fins aconseguir la grandesa i llibertat de Catalunya, la qual no podrà ésser assolida més que l’esforçada i patriòtica unió de tots els catalans.

Manuel Carrasco i Formiguera.
El Temps, 3 de novembre de 1934
En homenatge, 11 de setembre de 2009.