“Un intel·lectual idealista deia que moltes coses del Credo li resultaven inútils. Igualment hagués pogut dir que moltes coses de l’Enciclopèdia britànica li eren inútils. No advertia que el treball en qüestió es va fer per a la Humanitat, no per a ell sol”.