“Si l’home, tal com el coneixem, no li serveix per a la seva filosofia del progrés, Bernard Shaw no demana una nova filosofia, sinó un nou home. És com si una nodrissa hagués provat durant uns anys un aliment una mica amarg per a un nen, i en descobrir que no li esqueia, en lloc de tirar l’aliment i buscar-ne un altre, hagués tirat el nen i demanat un nou nen. No comprèn que la cosa més valuosa i estimable als nostres ulls és l’home: el vell bevedor de cervesa, forjador de credos, lluitador, fràgil, sensual, respectable home.”