Departament d'Educació

El Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius un conjunt d’orientacions i activitats adequades a cada etapa educativa mentre duri el confinament pel coronavirus. Es tracta d’oferir tasques que siguin significatives per a l’aprenentatge dels alumnes i que, alhora, permetin reforçar el desenvolupament de la seva autonomia personal, generar motivació i curiositat.

Cada centre té la responsabilitat de gestionar les activitats durant el tancament, que no seran considerades, en cap cas, lectives o avaluables a nivell de qualificació, atès que actualment encara hi ha famílies que no disposen de connectivitat.

Educació proposa orientacions diverses que els alumnes puguin fer de manera autònoma amb l’acompanyament a distància del professorat quan convingui. Entre altres, la realització d’activitats d’observació i de contrast d’elements propers a la realitat, de cerca d’informació, de lectura, culturals, artístiques, lúdiques, així com activitats alternatives al treball habitual a l’aula que amb els centres tancats no es poden dur a terme. Es recomana evitar tasques repetitives, no contextualitzades o d’una durada excessiva. Tot plegat, respectant les necessitats de descans, el temps de lleure i la convivència familiar.

 

Compaginar temps autònom i compartit amb la família

Per a totes les etapes educatives s’aconsella compaginar temps de lleure i treball autònom, en què els infants i joves decideixin què volen fer i de quina manera, amb temps compartit amb els adults. Per al temps individual, en els casos d’infantil i primària, cal proporcionar-los recursos i materials amb què puguin elaborar els seus propis jocs. A secundària es suggereixen diferents treballs sobre temes relacionats amb la situació i el moment actual on intervenen competències bàsiques de diferents matèries.

Educació presenta una llarga llista de propostes per a fer amb l’acompanyament dels adults. En l’etapa infantil estan pensades per ajudar a desenvolupar diferents capacitats i inclouen activitats de comunicació, activitats que impliquin moviment, activitats d’experimentació o bé activitats en entorns digitals.

Les orientacions educatives adreçades a primària estan enfocades a afavorir diferents àmbits d’aprenentatge, com per exemple, el lingüístic, el matemàtic o el de coneixement del medi.

Per als estudiants de secundària s’ofereixen propostes que afavoreixin el desenvolupament personal i social de l’alumne, tot aprofitant l’ocasió perquè cada jove es responsabilitzi de les tasques domèstiques que li corresponen.

 

Propostes d’educació infantil (1-6 anys)

Temps autònom:

-Elaborar jocs propis amb material per fer construccions, objectes o robes que serveixin per disfressar-se, materials inespecífics com peces de fusta o envasos, titelles, ninos, cuinetes, contes, fulls i estris d’escriptura.

Temps compartit:

-Representar una història amb titelles

-Mirar contes del web de TV3 Una mà de contes

-Proposar jocs que requereixin desplaçar-se seguint un itinerari (fix, lliure o amb obstacles elaborats amb elements i mobiliari domèstic) caminant, saltant, a la pota coixa, arrossegant-se o rodolant.

-Enregistrar un àudio o un vídeo amb un conte, una cançó o un relat amb l’infant com a protagonista, i escoltar-lo o veure’l. Comentar amb l’infant què poden fer diferent i com ho poden enriquir.

-Realitzar els jocs d’autoaprenentatge que proposa el web Edu365

-Col·laborar en les tasques de la llar

 

Propostes d’educació primària

Temps autònom:

-Elaborar jocs propis amb material per fer construccions, objectes o robes que serveixin per disfressar-se, materials inespecífics com peces de fusta o envasos, titelles, cuinetes, contes, fulls i estris d’escriptura…

Temps compartit:

-Redactar un diari explicant què es fa durant els dies sense escola

-Escriure contes, històries i cançons en diferents idiomes

-Escoltar un audiollibre

-Visitar museus virtuals i fer relats o dibuixos de la visita

-Enregistrar, amb material audiovisual, moments de la vida quotidiana amb les explicacions i descripcions que trobin adients

-Pensar i planificar les vacances escollint els llocs a visitar i l’itinerari

-Activitats matemàtiques. Exemple: Fer una llista de coses que volem comprar anotant el preu que té en diferents botigues online. Identificar el preu més barat, el més car i l’estalvi comprant el més barat

-Suport a les tasques de la casa

 

Propostes d’educació secundària

Temps autònom:

-Escriure un diari personal del confinament

-Fer treballs d’anàlisi transversals sobre el coronavirus i els diferents àmbits que afecta en diversos formats (text escrit o digital, presentació, enregistrament de veu, clip de vídeo, blog…)

EXEMPLE 1: Les vacunes

Què són? Com funcionen? Com es produeixen? Per què no hi ha una vacuna per al coronavirus? Per què és convenient vacunar-se? Com afecta a tota la població que hi hagi grups de persones que no es volen vacunar?

EXEMPLE 2: Seguiment de la pandèmia

Consultar la informació que donen els mitjans de comunicació i els portals del Departament de Salut i fer un comentari diari sobre la situació.

EXEMPLE 3: El nombre d’afectats pel coronavirus

Buscar dades sobre el nombre d’afectats a Catalunya, l’Estat espanyol o altres països durant el darrer mes, elaborar gràfiques amb aquestes dades i analitzar-ne l’evolució.

 

Temps compartit:

-Responsabilitzar-se de tasques domèstiques concretes.