I si estem tancats a casa,
esporuguits pel poder
d’un virus que amenaça
escanyar la humanitat.
Resistirem i sobreviurem
amb un plat calent a taula,
imaginant un bon somriure
i llum blanca en la mirada.

Rosa Maria Pascual 14-3-2020