Comunicat del Grup d’Estudis Polítics:

“Davant la situació de crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la covid_19, el Grup d’Estudis Polítics manifesta:

El tancament de negocis, la gent sense feina, la pobresa infantil i familiar, el creixement de les desigualtats requereixen un canvi profund de la política social i econòmica.

Per lluitar contra la crisi i restablir l’estat del benestar faran falta recursos públics, la qual cosa exigeix un nou sistema impositiu més progressiu i igualitari, sense excepcions.

El sector públic ha d’aportar allò que sigui necessari per mantenir unida la societat i vigent l’estructura del model productiu i la protecció del medi ambient.

La població ha de poder trobar al sector públic, sanitat inclosa, la seguretat social i econòmica, i la garantia de capacitat i eficàcia contra l’actual situació social.

El Grup d’Estudis Polítics valora positivament l’esforç dels poders municipals i de la Generalitat per donar resposta a la crisi sense perjudicar la legitimitat democràtica.

D’altra banda, el GEP fa pública la seva protesta per l’actuació de la Fiscalia de l’Estat i l’Administració de Justícia contra l’aplicació de beneficis penitenciaris als presos polítics i la continuada acció repressiva i reclama una vegada més l’amnistia i el diàleg per resoldre el conflicte polític Catalunya/Espanya