Els manaires a Madrid

Nova lletra per a la vella cançó “La taverna d'en Mallol”, amb excuses al jovent que ja no la deu conàixer...

Tots els manaires a Madrid

de les lleis se’n foten.

Tots els manaires a Madrid

Contra Catalunya

penquen dia i nit.

 

Tots els manaires a Madrid

no tenen vergonya.

Tots els manaires a Madrid

fan amb por i amb ràbia

nyaps sense sentit.

 

Tots els manaires espanyols

no n’encerten una.

Tots els manaires espanyols

creuen ser molt savis

i sols fan bunyols.

 

Tots els manaires van bramant

per esporuguir-nos.

Tots els manaires van bramant.

Que bramin com vulguin.

No se’n sortiran!

 

( Nova lletra per a la vella cançó “La taverna d’en Mallol”, amb excuses al
jovent que ja no la deu conàixer…)