Els debats televisats entre les forces polítiques no serveixen de molt. És un esdeveniment on ,les poques persones que no tenen clar el seu vot i necessiten saber les propostes dels partits per votar de manera responsable, s’adonen que no hi ha una opció correcta i que votar no té cap propòsit. Cap propòsit més enllà de participar en un percentatge pràcticament insignificant en l’elecció d’un o diversos partits governants, els quals exerciran poder sense tenir en compte les preferències del seu electorat, a menys que les eleccions s’acostin de nou. Tenim el estrany costum d’anomenar a això democràcia.

En aquests debats poden observar una gran quantitat de fal·làcies, i acusacions. Algunes verdaderes, altres falses. Podem trobar algunes propostes relacionades a cada tema del debat presentat pel moderador, però ràpidament derivaran en intents de deslegitimació. I afegit a tot això està en fet que un debat sobre la situació política, social i econòmica d’un país no es pot realitzar de manera satisfactòria en menys de tres hores. O fins i tot en menys de cinc.

Un debat polític no hauria de ser simplement un conjunt d’intents per fer que els vots de la resta de partits baixin. Hauria de ser un intercanvi d’idees, una discussió per trobar diferents punts de vista ben presentats de com millorar el país. No obstant és difícil esperar això en un sistema polític que premia el populisme i la immediatesa.

Arribar a l’elit política no es fa a través d’estudi i meritocràcia, es fa a través de promeses i oportunitats puntuals. És evident que dintre aquest sistema no hi ha cap interessat en un debat seriós, seria simplement una pèrdua de temps. En el cas en què tingués lloc, per desgràcia, el polític que decidís trencar el debat i utilitzar els mètodes prèviament mencionats seria el més beneficiat electoralment.

No obstant això, el fet que hi hagi una raó per la falta de debats seriosos, no justifica el fet. Com a societat democràtica hauríem d’intentar millorar el nostre sistema electoral perquè sigues el més democràtic possible. I tenir un punt de reunió entre forces polítiques, on idees i propostes són posades en qüestió amb arguments sòlids i amb respecte mutu de forma pública, seria part d’aquesta millora. Perquè la millora esmentada sigues efectiva, hauria de ser a tots els nivells. La societat definitivament hauria de canviar, igual que l’administració, la relació de poders i la constitució en si.